L’advocat té entre les seves funcions, donar el seu parer professional sobre qüestions de dret, també defensar els interessos d’altri en causes i judicis davant els tribunals i organismes oficials. No obstant la principal funció de l’advocat és la preventiva.

Evitar els conflictes s’aconsegueix amb un assessorament previ, per part de l’advocat, abans de realitzar qualsevol acte amb transendència jurídica. L’actuació professional de l’advocat es fonamenta en els principis de llibertat i independència. La bona fe il·lustra les relacions entre el client i l’advocat, que està subjecte al secret professional.

L’advocat ha de donar solucions i respostes de proximitat als seus clients a través d’una relació professional basada en la confiança i en el compromís

La continua recerca de la petita escletxa jurídica, en procediments extremadament complicats, li permet donar la volta per complert a qualsevol litigi i obtenir una resolució favorable als interessos del client.

Qui som?

Caldes Advocats es un projecte de Ferran Brugalada amb experiència i especialització en diverses àrees del dret.

Oferim serveis jurídics integrals als nostres clients, tant en l’àmbit de l’assessoria jurídica preventiva, com en la contenciosa.

Alhora Caldes Advocats els ofereix el servei d’assessorament en la contractació d’assegurances tant per a particulars com per a empreses.

Caldes Advocats es membre de Decet Abogados, xarxa d’advocats a nivell nacional amb despatxos a Madrid, Sevilla, Mataró, Girona, Figueres entre d’altres motiu que ens permet oferir els nostres serveis a tot Espanya, en totes les àrees del dret i amb un alt nivell d’especialització.

Objectiu

Un servei de qualitat, personal i integral tant per a particulars com per a empreses cercant una resposta propera i satisfactòria a les necessitats dels nostres clients.

Proximitat amb els nostres clients, agilitat, professionalitat i comunicació amb un llenguatge planer. Tot això deriva de la nostra manera d’entendre la professió, que no és altra que estar al servei dels nostres clients.

Valors

Caldes Advocats creu fermament en el contingut de la Declaració Universal dels Drets Humans i per això defensem en les nostres actuacions el seu contingut tenint sempre present que:

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets.

Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació.

Caldes Advocats subscriu els 10 principis del pacte mundial de Nacions Unides en matèria de Drets Humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció i treballa per fer-los efectius en totes les seves actuacions, especialment els que fan referència a:

  • Respecte als drets humans i la lluita contra la discriminació.
  • L’abolició del treball infantil i forçós.
  • Responsabilitat ambiental.
  • Evitació de la corrupció en totes les seves vessants.

 

Llicenciatura per la UAB 2.003
Màster en Dret Fiscal per l’Icab 2.005
Màster de Pràctica de l’Advocacia CGAE-CICAC 2.006-2.007
Especialista en Jurisdicció de Menors.
Especialista en Violència de Gènere.
Membre de diferents juntes de Govern de GAJ de Granollers.
President del GAJ de Granollers 2.010-2.011
President de Joves Advocats de Catalunya 2.013-2.015

Autor de diferents articles.

Tisa o el neoliberalisme salvatge portat a l'extrem.

Comentarios y reflexiones a raíz del Auto 112/2014 de la Sección 15ª de la AP de Barcelona

Assegurances vinculades a les hipoteques.

Quan les ILP poden transformar la societat

 

Horari d'obertura

Dilluns

15:00 a 18:00

Dimarts

15:00 a 18:00

Dimecres

15:00 a 18:00

Dijous

15:00 a 18:00

Divendres

-

Dissabte

-

Diumenge

-

Hores concertades amb cita previa.

Contacta