Com harmonitzar la nostra identitat digital personal i professional.

Com harmonitzar la nostra identitat digital personal i professional.

Quasi tots tenim una identitat digital. Aquesta és la conseqüència del rastre d’informació i de dades que cada usuari d’Internet deixa a la xarxa com a resultat de la seva interrelació amb altres usuaris o amb la generació de continguts. La nostra identitat digital personal, també està lligada, vulguem o no, amb la professional. És per això, que és recomanable tenir una mínima estratègia a Internet, per fer conviure els dos perfils, amb l’objectiu que la  informació personal beneficiï i no perjudiqui la nostra reputació professional a Internet. Aquesta gestió es torna imprescindible amb l’ús massiu que s’està fent de les xarxes socials.

Internet és un gran aparador  d’oportunitats professionals.

És imprescindible estar-hi professionalment, i per això, cal tenir molta cura d’harmonitzar les informacions de caràcter privat i professional. Diversos experts en màrqueting creuen que no mostrar aspectes personals en els perfils professionals pot tancar portes a nous negocis o possibles feines, ja que els usuaris d’Internet reclamen informació d’alt valor afegit, amb dades molt variades i de qualitat, per conèixer millor el professional des de tots els punts de vista possible.

Informacions personals aporten valor afegit al nostre perfil professional, però cal mesurar-les per que no sigui tot el contrari

La primera recomanació, quan publiquem a Internet , és conèixer el mitjà per on ho fem, sobretot en les xarxes socials. Aquestes s’han convertit en un element destacadíssim per aconseguir molta i diversa informació particular i professional, com ara: la professió, estudis, amistats, on anem de vacances, família, llibres que llegim, pel·lícules que veiem, tendències polítiques i religioses, on estem, si fem esport, quin equip de futbol seguim, etc… per aquesta raó, cal tenir molt clar com funcionen i quins són els objectius de cada eina on publiquem i interactuem.

Per altra banda, recordar que quan publiquem alguna cosa en una xarxa social perdem el control sobre aquest contingut. Encara que l’esborrem, quedarà com a mínim registrat en els servidors de la xarxa social o, per exemple, qualsevol usuari pot haver fet ús d’aquesta informació, sigui difonent-la o copiant-la. Per tant, hem de valorar què volem publicar, especialment tenint en compte la nostra configuració de la privadesa i el mitjà o xarxa per on publiquem. Aquest aspecte, cada vegada tindrà més rellevància i afectarà més la nostra reputació a Internet, ja que la tendència dels cercadors, com ara Google, és anar augmentant la indexació de continguts provinents de xarxes socials.

Recomanacions segons la xarxa social:

Twitter: segurament és la xarxa més complicada de gestionar la dualitat professional-personal, ja que qualsevol usuari d’aquesta xarxa ens pot seguir i retuitejar tot el que hem publicat. Personalment, recomano que fem servir twitter amb més vocació professional que personal, però sense oblidar de publicar i realitzar retweets d’informació de caràcter més privat i relacionats amb les nostres inquietuds personals. De fet, sense informació personal, aquesta xarxa tindria poca raó de ser.

Facebook: és la xarxa social per excel·lència.  La seva essència és connectar persones amb persones, amb l’objectiu bàsic d’explicar i compartir les seves vides.  A priori, aquesta informació només la compartim amb el nostre cercle d’amistats,  i això dóna una sensació de molta llibertat per expressar-nos.  Però, cal tenir també una mica de prudència amb el que diem, ja que les nostres amistats poden compartir els nostres continguts amb les seves amistats, i aquestes amb les seves, poden abastar a milers de persones sense saber-ho.

Quan publiquem al Facebook perdem el seu control del contingut.  També cal tenir en compte  que ens poden demanar amistat persones amb qui tenim una relació professional.

Si volem utilizar el Facebook en fins professionals o comercials,  cal obrir una “pàgina de Facebook”.  Les diferències més destacades entre perfil i pàgina, són:

  • En el perfil tens amics i cal acceptar expressament que et segueixen. En canvi en la pàgina tens seguidors, i es poden donar d’alta clicant “M’agrada”.
  • En la pàgina pots fer campanyes publicitàries i disposes d’estadístiques, cosa que en el perfil no és possible.

Per altra banda, hi ha el rumor que Facebook està treballant en una versió de contactes entre professionals molt  sembla a  Linkedin.

LinkedIn: és una xarxa clarament professional, per tant, publicar només continguts professionals, encara que és recomanable, de tant en tant, compartir algún contingut personal.

Google Plus:  és una xarxa social que més m’agrada, encara que no tothom troba i la reconeix com a tal, si més no, és una com a mínim la podem considerar com una  eina social. La trobo  molt ben pensada i estructurada segons grups de contactes, com ara: amics, família, etc. Això permet publicar i compartir continguts de forma molt segmentada segons necessitats de difusió i de la finalitat de la informació.

Google Plus també disposa d’una versió professional “Google My Bussines”.   Els perfils i les pàgines són molt similars als perfils i pàgina de Facebook.

Google Plus és un element SEO  a considerar,  ja que el cercador de Google posiciona molt bé els seus continguts, sobretot aquelles informacions que contenen valoracions i comentaris de tercers. Per aquest motiu, s’han de vigilar el que publiquem i comentem, ja que ràpidament s’indexarà en el cercador.

Conclusió:

Tots els que fem servir Internet per compartir informació, tant professional com personalment, acabem tenint indefectiblement una presència online que podran trobar i llegir totes les persones amb les que tinguem interacció, tant virtual com presencial, els quals es faran una idea i composició de nosaltres a partir d’aquests continguts.

Per aquest motiu trobo imprescindible gestionar activament aquesta presència, determinant una estratègia clara per cada xarxa social on estiguem presents, sent sincers i autèntics. Alhora, però, cal cuidar el contingut personal, de forma que complementi i potenciï el nostre perfil professional, dotant-lo de més riquesa i naturalitat.

D’aquesta manera, estarem utilitzant cada eina de la millor manera possible, el nostre discurs serà nítid i interessant, i la mescla resultant de xarxes i perfils composarà un tot que donarà una molt millor i completa imatge de nosaltres.

Hem de gestionar la nostra presència a la xarxa coma una marca, i valorar professionalment si treure’m profit estar a Internet.  En tot cas,  hem d’intentar harmonitzar la nostra identitat professional i personal.

EMR