El Dret Mercantil és un conjunt normatiu que regula els actes de comerç i les relacions jurídiques que en deriven.

En el dret mercantil tracte assumptes com:

  1. Estatut jurídic de l’empresari.
  2. Dret de la competència. Competència deslleial.
  3. Dret de la propietat industrial, dret de marques, patents, models d’utilitat, dissenys industrials.
  4. Dret de societats. Fundació societària, transformació societària, fusió socitaria, dissolució societària.
  5. Títols de crèdit i títols valors.
  6. Obligacions i contractes mercantils.
  7. Dret bancari.
  8. Dret concursal.
  9. Dret de la marítim.
  10. Dret mercantil internacional.

Showing 2 from 2 Items

Mostra:
Ordena per:
Ordre: