Dret privat de caràcter general que regula principalment les següents matèries:

La persona i els seus drets, el patrimoni i els negocis jurídics derivats d’ell, les relacions personals i familiars i la transmissió per causa de mort dels bens i drets.

Showing 5 from 5 Items

Mostra:
Ordena per:
Ordre: