Dret bancari

El dret bancari es el conjunt normatiu, jurisprudencial i doctrinal encarregat de regular el funcionament de les entitats de crèdit, financeres i de dipòsit (entre d'altres) i les seves operacions amb el públic en general i amb altres entitats. Cal tenir present que les entitats regulades pel dret bancari tenen majoritàriament ànim de lucrar-se amb les seves activitats. Dret bancari inclou: clàusules terra, clàusules abusives, IRPH, devolució despeses d'hipoteca.

Showing 1 from 1 Items

Mostra:
Ordena per:
Ordre: